Kurs PHP – Operatory przypisania, ciągu

15-03-2023

Przyszedł czas na kolejne operatory! Tym razem poruszę temat operatorów przypisania i ciągu.

Jakie wyróżniamy operatory?

=

Jest to podstawowy operator przypisania. Wielokrotnie już z niego korzystaliśmy w poprzednich wpisach. Oznacza to tyle, że do zmiennej o nazwie variable przypisujemy wartość 5.

$variable = 5;

+=

Operator += działa tak jakby się napisało $variable = $variable + 3; Innymi słowy do bieżącej wartości zmiennej $variable dodaje 3.

<?php
$variable = 5;
$variable += 3;  // $variable = $variable + 3;
echo $variable;  // wynik: 8

-=

Tu zasada jest podobna jak przy += z tą tylko różnicą, że w tym miejscu następuje odejmowanie.

<?php
$variable = 5;
$variable -= 3; // $variable = $variable - 3;
echo $variable; // wynik: 2

*=

Mnożenie.

<?php
$variable = 5;
$variable *= 3;  // $variable = $variable * 3
echo $variable;  // wynik: 15

/=

Dzielenie.

<?php
$variable = 15;
$variable /= 3; // $variable = $variable / 3
echo $variable; // wynik: 5

%=

Reszta z dzielenia.

<?php
$variable = 16;
$variable %= 3;  // $variable = $variable % 3
echo $variable;  // wynik: 1

**=

Potęgowanie.

<?php
$variable = 2;
$variable **= 3;  // $variable = $variable ** 3
echo $variable;   // wynik : 8

.=

Inaczej operator ciągu. Ma za zadanie połączenie dotychczasowej wartości tekstowej (liczby też dozwolone) z inną wartością w jeden tekst.

<?php
$variable = 'Kurs ';
$variable .= 'PHP';   // $variable = $variable . 'PHP'
echo $variable;     // wynik: 'Kurs PHP'

Co nam dają te operatory?

Przede wszystkim skracają nam czas pisania kodu, a także w mojej opinii zwiększają czytelność. Wyobraź sobie zmienną która ma długą 4 wyrazową nazwę. I teraz do niej masz dodać 5. Ta linia kodu byłaby dość długa i wymaga od czytającego i piszącego kod upewnienia się czy w nazwie zmiennej tej po znaku równa się nie znajduje się literówka. Porównaj sobie poniższe zapisy👇

<?php

// Wersja kodu A:
$totalAmountOfBoughtProducts = 123;
$totalAmountOfBoughtProducts += 5;

// Wersja kodu B:
$totalAmountOfBoughtProducts = 123;
$totalAmountOfBoughtProducts = $totalAmountOfBoughtProducts + 5;

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1

W miejsce komentarza w poniższym kodzie wpisz taki kod, aby echo $word1 zwróciło „To jest kod.”. Zastanów się na ile sposobów możesz to zapisać. Jest więcej niż 1 możliwość 😉 A w sumie to spróbuj napisać tyle kodu i możliwości ile uda Ci się wymyślić! Baw się kodem 😉

<?php
$word1 = "To ";
$word2 = "jest ";
$word3 = 'kod.';

// ...

echo $word1;

Ćwiczenie 2

Korzystając z nowo poznanych operatorów w tym wpisie zmodyfikuj wartość zmiennej $variable tak, aby przebieg operacji był następujący: $variable = ((10 / 2) * 5) + 5 – 13;

<?php
$variable = 10;

// ...

echo $variable; // wynik : 17

Ćwiczenia dodatkowe

Od tego wpisu będę wprowadzać ćwiczenia dodatkowe dla Ciebie 😉 Ćwiczenia te będą nie tylko z obecnego wpisu, ale z wszystkich wpisów w ramach „Kurs PHP” jakie zostały dotychczasowo opublikowane. Ćwiczenia te mają na celu utrwalenie i powtórzenie dotychczasowej wiedzy 😉

Ćwiczenie 1

Napisz kod, który ma za zadanie wygenerowanie sumy brutto oraz netto cen produktów znajdujących się w koszyku.

W koszyku znajduje się:

 • 8 par skarpetek, każda para skosztuje 5zł brutto, VAT: 4%
 • 1 czapka za 34zł brutto, VAT: 23%
 • 3 koszulki, każda koszulka kosztuje 24zł brutto, VAT: 19%

Ćwiczenie 2

Twoim zadaniem jest zmodyfikowanie poniższego kodu ⬇ tak, aby wyświetlenie zmiennej $result wyświetliło tylko 2 miejsca po przecinku.

<?php 
$variable1 = 13.00098;
$variable2 = 1.05683;

$result = $variable1 / $variable2;
 
echo $result;

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.