Nauka programowania to swojego rodzaju przygoda. W tym kursie będę Ci współtowarzyszyć w tej przygodzie 💻

Kurs ten jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem. Wprowadzę Cię w nim małymi kroczkami na głębokie wody programowania, ale tak aby nie utonąć po drodze 🌊

Kurs programowania PHP jest w trakcie tworzenia. Sukcesywnie będą pojawiać się tutaj kolejne aktywne linki do nowych wpisów z kolejną lekcją. Ta strona będzie swego rodzaju spisem treści. 📖

Podstawy programowania PHP

TO BE CONTINUED…

Lokalne środowisko

 • Instalacja PHP
 • IDE (Zintegrowane środowisko programistyczne)
 • Strona internetowa – wprowadzenie (PHP & HTML & CSS)

TO BE CONTINUED…

Programowanie obiektowe

 • Klasy i Obiekty (+zmienne i stałe)
 • Metody
 • Klasy abstrakcyjne
 • Interfejsy
 • Enum
 • Trait
 • Wyjątki (Exception / Throwable)

TO BE CONTINUED…

System kontroli wersji

 • Systemy kontroli wersji
 • GIT
 • GitHub, Bitbucket, GitLab

TO BE CONTINUED…

Materiały dodatkowe

 • ….

Biblioteki

 • Biblioteka – czym jest
 • Composer
 • Licencje

TO BE CONTINUED…

Materiały dodatkowe

 • www
  • Composer – link do oficjalnej strony („Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to declare the libraries your project depends on and it will manage (install/update) them for you.„)
  • TLDRLegal – strona na której możesz sprawdzić, co na danej licencji możesz zrobić. Czy możesz wykorzystywać daną bibliotekę, czy użycie jej będzie łamaniem praw autorskich.

Debugging

 • Debugowanie
 • XDebug

TO BE CONTINUED…

Dobre praktyki, jakość i analiza kodu

 • PSR (PHP Standards Recommendations)
 • PHP: The Right Way
 • Statyczna analiza kodu
 • PHP CodeSniffer
 • PHP Mess Detector

TO BE CONTINUED…

Materiały dodatkowe

Bazy danych

 • Bazy danych
 • Rodzaje baz danych
 • SQL
 • INSERT / UPDATE / DELETE / SELECT

TO BE CONTINUED…

Testy

 • Rodzaje testów
  • Test jednostkowy
  • Test integracyjne
 • PHPUnit, Codeception
 • Pierwszy test
 • TDD

TO BE CONTINUED…

Frameworki

 • Frameworki – opis czym jest framework i czym się różni od biblioteki.
 • Symfony
 • Laravel
 • Zend

TO BE CONTINUED…

Wzorce projektowe

TO BE CONTINUED…

Materiały dodatkowe

Security

 • OWASP

TO BE CONTINUED…

Materiały dodatkowe

Linux

TO BE CONTINUED…

Praca Developera

 • Code Review
 • SCRUM, Agile, Kanban
 • JIRA

TO BE CONTINUED…

Paradygmaty programowania

 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie funkcyjne
 • Programowanie proceduralne

TO BE CONTINUED…

Refaktoryzacja

 • Co to?

TO BE CONTINUED…

Code Smells

Opis i zbiór materiałów do tego rozdziału znajdziesz na dedykowanej osobnej stronie Code Smells.